ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES / COOKIES POLICY

D-test.gr του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Didaktika

 

(Ημερομηνία Επικαιροποίησης: 6/01/2020)

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 “DIDAKTIKA ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1” διαθέτει την παρούσα ιστοσελίδα (d-test.gr) με στόχο την παρουσίαση των προγραμμάτων εκπαίδευσης που διαθέτει, την προώθηση των υπηρεσιών του και την εταιρική παρουσίασή του. Παράλληλα, παρέχει μέσω της ιστοσελίδας έναν δίαυλο επικοινωνίας σε υποψήφιους σπουδαστές που ενδιαφέρονται να λάβουν ειδική ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

 

ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ COOKIES;

Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της λειτουργίας του d-test.gr και την ορθή και ομαλή πλοήγηση των χρηστών στο site. Επιπλέον, τα cookies επιτρέπουν στην DIDAKTIKA να λάβει στοιχεία αναφορικά με τα ενδιαφέροντά σου βελτιώνοντας έτσι το διαφημιστικό περιεχόμενο που εμφανίζεται σε κάθε χρήστη.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να την βελτίωση της ιστοσελίδας μας και για την ορθή προώθηση των προϊόντων της DIDAKTIKA, και εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις του κανονισμού GDPR (E.E. 2016/679).

 

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ COOKIES ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ;

Στην ιστοσελίδα D-TEST.gr επεξεργαζόμαστε τις παρακάτω κατηγορίες cookies:

  1. Functional Cookies: είναι τα αρχεία που απαιτούνται για να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του site
  2. Advertising / Statistics Cookies: είναι τα αρχεία που συλλέγονται για να παρέχουν στον χρήση εξατομικευμένες δράσεις διαφήμισης, εξυπηρετούν στην διατήρηση των προτιμήσεων του χρήστη και μεταβιβάζονται σε τρίτους παρόχους για την υλοποίηση διαφημιστικών δράσεων (Google, Facebook, κτλ)

Τα cookies επιτρέπουν να αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της απόδοσής της, αλλά και για την παροχή́ κορυφαίας εμπειρίας χρήσης της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των στοιχειών επικοινωνίας ή για την διατήρηση των προτιμήσεων του χρήστη. Τεχνικά́ τα cookies δεν τα συλλέγει η DIDAKTIKA, ούτε έχει πρόσβαση σε αυτά́, αλλά́ οι επεξεργαστές των υπολογιστών των επισκεπτών/χρηστών αυτών αναλαμβάνουν μετά την συγκατάθεση τους την λήψη των αντίστοιχων στοιχείων που επιτρέπουν την ταυτοποίηση χρηστών στην εκάστοτε πλατφόρμα τους.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;

Τα «cookies» είναι μικρά́ αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού́ – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή́ ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά́ που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά́ τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό́ παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή́ συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ). Παράλληλα χρησιμοποιούνται μέσω των Google Analytics για την βελτιστοποίηση της πληροφόρησης των χρηστών του διαδικτύου με βάση τις προτιμήσεις τους.

Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει και να κάνει εξατομίκευση των διαφημίσεων που του εμφανίζονται (https://adssettings.google.com/authenticated) ή ακόμα και να επιλέξει την ολοκληρωτική εξαίρεση των Google Analytics κατά την χρήση του διαδικτύου (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

 

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ COOKIES;

Η DIDAKTIKA ζητάει ρητή συγκατάθεση των χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα της. Ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να συναινέσει στην χρήση των cookies μέσω της ιστοσελίδας του παρόχου υπηρεσίας του Διαδικτύου με χρήση κατάλληλων μηχανισμών ή να απορρίψει τελείως την χρήση των cookies. Επίσης, μπορεί να ανακαλέσει την συναίνεση που έδωσε για την χρήση των cookies και να τα διαγράψει από τον υπολογιστή ή τη συσκευή.

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες καθώς χωρίς αυτά δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας.Tα ανωτέρω cookies δεν οδηγούν σε ταυτοποίηση του χρήστη.

Η DIDAKTIKA δεν ελέγχει ούτε φέρει ευθύνη για τον τρόπο διαχείρισης των cookies που συλλέγονται από τους τρίτους παρόχους.

Η παρούσα Πολιτική δύναται να επικαιροποιείται από την DIDAKTIKA οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Σε κάθε περίπτωση η τρέχουσα αναρτημένη στην ιστοσελίδα Πολιτική είναι η εν ισχύ πολιτική του οργανισμού.

A next generation digital agency